Dining

Kyoto Nanzenji Garden Restaurant Yachiyo

Uri ng pagkain

 • Japanese
 • Local

Mga dietary option

 • Kosher
 • Vegetarian
 • Vegan
 • Gluten-free
 • Diary-free

Ambiance

 • Family friendly
 • Traditional
 • Modern
 • Romantic

Iba pang feature

 • Outdoor seating
 • Tumatanggap ng reservation